Reflectie.

We verzamelen inzichten en bepalen de randvoorwaarden. Daarmee definiëren we het vertrekpunt.

Kunnen wij helpen?

Wil je meer weten over onze 0-meting of de strategische sessies waarmee we jouw vertrekpunt en doelen bepalen?

0-meting

Op basis van data, deskresearch en inzichten vanuit de doelgroep wordt het vertrekpunt bepaald. Onze 0-meting bestaat uit:

  • Gebruikerstest: het doorlopen van de klantreis door iemand die behoort tot de doelgroep.
  • Interne analyse: analyse van alle online kanalen (social media, platformen, acquisitiekanalen en databases).
  • Externe analyse: analyse van de concurrenten, kansen en bedreigingen.

Kaders

Tijdens een strategische sessie formuleren we de randvoorwaarden. Hierbij kijken we naar:

  • DNA: hoe ziet de missie en visie eruit, welke merkwaarden streeft de organisatie na?
  • Doelgroepen: op wie wil de organisatie zich focussen, hoe ziet deze doelgroep en diens persona eruit?
  • USP’s: wat is het onderscheidend vermogen van de organisatie?
  • Doelen: welke doelstellingen en bijbehorende KPI’s staan centraal binnen het traject?
  • Ambities: waar wil de organisatie staan over een aantal jaren?